disclaimer

disclaimer

Op het gebruik van deze website (https://confido-finance.nl) zijn
onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken
van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de
gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

*Gebruik van informatie*
Confido finance streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele
informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Confido finance niet in
voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De
juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet
worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Confido
finance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit
het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet
goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of
via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Confido finance en de
gebruiker van de website ontstaan.

*E-mail*
Confido finance garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig)
worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet
kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan
niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden
veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per
e-mail met Confido finance te corresponderen, accepteert u dit risico.

*Hyperlinks*
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Confido
finance heeft geen invloed op websites van derden en is niet
verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Confido
finance aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

*Intellectuele eigendomsrechten*
Alle publicaties en uitingen van Confido finance zijn beschermd door
auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor
persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties
en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een
andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Confido finance daar
vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.